Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Domowym Sanatorium (dalej „my”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Domowemu Sanatorium

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Domowe Sanatorium przetwarza dane osobowe w celach realizacji umowy sprzedaży (przyjęcie zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, dostawa towaru, rozliczenia podatkowe) oraz w celach marketingowych, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

 

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy politykę, procedury oraz przeprowadziliśmy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo.

 

Operacje przetwarzania

Zbieranie danych osobowych

Domowe Sanatorium przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych klientów Domowego Sanatorium oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) na nośnikach elektronicznych i papierowych. Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do systemu komputerowego inicjuje pracownik Domowego Sanatorium. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wskazany przez osobę zamawiającą w celu dostawy.

Ponadto, Domowe Sanatorium może zbierać i przetwarzać dane pochodzące z systemu poczty elektronicznej Domowego Sanatorium (imię i nazwisko zamawiającego, imię i nazwisko odbiorcy, datę i godzinę) i kalendarza (nazwa/imię i nazwisko organizatora targów, imiona i nazwiska uczestników, dzień i godzinę wydarzenia) dotyczące interakcji pomiędzy pracownikami Domowego Sanatorium i osobami kontaktowymi lub osobami trzecimi.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione partnerom handlowym Domowego Sanatorium i wykorzystywane przez nich w celu zaoferowania i sprzedaży produktów Domowego Sanatorium.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Rozwój działalności i usług Domowego Sanatorium
 • Przedstawianie informacji o Domowym Sanatorium i zakresu naszych usług
 • Udostępnianie danych osobowych pracownikom i partnerom handlowym Domowego Sanatorium w celu świadczenia i oferowania nowych usług
 • Identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach
 • Analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych naszych kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się z marketingiem bezpośrednim naszych usług lub przekazywaniem informacji, którymi naszym zdaniem zainteresowani będą odbiorcy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w naszym systemie przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania naszych relacji z klientem lub potencjalnym klientem, bądź przez okres, który wymaga udokumentowania tych relacji).

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Naszym partnerom handlowym (sieci hurtowni oferujących produkty, którego jesteśmy importerem na terenie Polski i UE),
 • Firmie kurierskiej,
 • Księgowym, biegłym rewidentom, prawnikom i innym doradcom profesjonalnym,
 • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software) a także podmiotom świadczącym usługi zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług (PayYou, DotPay).
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 • Nasza firma współpracuje z partnerem biznesowym spoza Unii Europejskiej, jednakże nie przekazujemy żadnych danych osobowych temu podmiotowi.

 

Zmiany niniejszego dokumentu

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 24.05.2018.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Domowe Sanatorium z siedzibą w Wasilkowie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Domowe Sanatorium Zimnoch, Sp.j.
tel. 798 741 815
pn-pt 8:00 - 16:00

e-mail: kontakt@zdroweimarkowe.pl

ul. Białostocka 50
16-010 Wasilków

 

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@zdroweimarkowe.pl

 

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres kontakt@zdroweimarkowe.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

 

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: kontakt@zdroweimarkowe.pl lub aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: kontakt@zdroweimarkowe.pl

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: kontakt@zdroweimarkowe.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.

pixel